Bank info

Vanligt förekommande frågor,

Kan man låna pengar i en Spansk bank?

Det är fullt möjligt att låna pengar för fastighetsköp i en spansk bank. Både om du är resident eller icke resident. För fast bosatta i Spanien är det möjligt att få låna upp till max 70-80 % av bankvärderingen medan icke fast bosatta oftast får låna till max 60-70 %. Amorteringstiden är mellan 10-20 år beroende på åldern. Spanska banken har ofta en övre gräns på 70 år för lånets återbetalning. Detta innebär ofta att en person som är 60 år och söker ett bostadslån får 10 års amorteringstid.

Sedan några år tillbaks finns det ett alternativ till de spanska bankerna för finansiering av köpet. Det är en dansk bank som heter Nykredit.

Vad är Nykredit?

Nykredit
Företaget startades redan 1851 och har arbetat under namnet Nykredit sedan 1985. Det är Danmarks största företag för bostadslån. Sedan 2004 har Nykredit funnits i Spanien och ger lån till bostäder som är belägna på Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava och Mallorca. Det kan vara en lägenhet, ett radhus eller en villa. Fastigheten skall vara färdigbygd och det spelar ingen roll om den skall användas som permanent bostad eller som fritidsbostad. Maximalt lånebelopp är 80% av den värdering som Nykredit gör och minsta lånebelopp är 67.000 Euro. Räntan kan endera vara fast ränta i euro eller rörlig. 
Nykredit har ingen övre åldersgräns för låntagaren utan fokuserar helt på den säkerhet som kunden lämnar i form av pant i fastigheten.

Det spanska banksystemet

Det spanska banksystemet
Banksystemet är väletablerat och modernt. Det finns många banker och all bankverksamhet kontrolleras av Banco de España, som har sitt huvudkontor i Madrid och filialer i alla provinsernas huvudstäder. Bankerna är indelade i clearingbanker och sparbanker och flera utländska banker verksamma i Spanien.

Om du inte planerar att lära sig tala spanska eller känner att du har problem med språket på spanska banker, kanske du vill basera ditt val av bank på tillgången till svensktalande personal. Det finns flera banker utmed Costa Blanca som har svensktalande personal. Dessa är t ex Bank Sabadell, Bankinter, Cajamar, Uni Caja, Banco Urquijo och Deautsche Bank.  När du väljer en bank är det också en bra idé att be vänner och bekanta rekommendera en bank och om du efter ett tag känner att du inte är nöjd med din bank kan du alltid öppna ett konto någon annanstans!

Att det finns ett stort antal banker i Spanien kan betyda att det är svårt att avgöra vilken som man vill använda och öppna ett konto i. Vi rekommenderar gärna en bank som vi har god erfarenhet av. Vilken det blir beror på var utmed kusten du kommer att köpa.

Om du planerar att behålla det mesta av dina pengar utanför Spanien och att göra överföringar med jämna mellanrum till ditt spanska konto bör du fråga om de villkor som banken har för detta (t.ex. när pengarna väl kommit till ditt konto, hur länge dröjer det innan du kan använda dem) och vilka avgifter som tas ut.

Bankerna har ibland ett utbud av tjänster som försäkringar och investeringar vilket kan vara användbart för dig. Tänk dock på att dessa tjänster kan bli dyrare än de som erbjuds av specialiserade företag och de kommer sannolikt inte att vara oberoende.

Autogiro - Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Autogiro - Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)
​Spanska banker erbjuder liknande banktjänster som du är van vid i Sverige. Automatisk banköverföring av dina räkningar från t ex telefon, elbolaget, vattenbolaget etc.
Ett enkelt och praktiskt sätt att få sina räkningar betalda är via sk. autogiro. Oftast kan din bank hjälpa till med att arrangera detta, vad som då behövs är en kopia av de räkningar som du vill skall betalas automatiskt genom ditt konto.

När det gäller räkningar från kommunen (Ayuntamiento), ex.vis sophämtningsavgift (Basura) och kommunalskatt (Bienes Inmuebles, IBI) får du normalt sett själv gå till Ayuntamientots kontor med en originalräkning och be att få kommande räkningar domicilierade genom din bank.
Icke residenta konton får ej övertrasseras, så försäkra dig om att det finns tillräckligt med medel på kontot för att betala räkningarna. Den automatiska betalningsservicen är oftast gratis.

Bankkonton

Bankkonton
Kontotyperna på spanska banker är i stort sett de samma som vi är vana vid i Sverige. Har du större belopp som du vill sätta på banken skall du alltid ta reda på vilket konto som ger den bästa ränta. Glöm dock inte bort att högre ränta kräver längre bindningstid och därmed längre uppsägningstid.

Du bör noga tänka igenom hur du önskar använda dina pengar i framtiden och alltid se till att du alltid har en visst belopp på ett vanligt checkkonto där samtliga tillgångar alltid är disponibla för dig.

Bankbok (Libreta de Ahorro)

Bankbok (Libreta de Ahorro) 
Detta brukar användas som transaktionskonto för kontantuttag, betalningar av räkningar etc. Räntan är i det närmaste obefintlig. De flesta öppnar ett allmänt konto eller ett sparkonto hos sin bank. Ett allmänt konto i Spanien är ungefär samma som i alla länder och du förses med en check bok och betalkort. Observera att checker i allmänhet inte accepteras som en betalform i butiker och företag. Betal- och kreditkort är det som används. Du får månatliga kontoutdrag.

Checkkonto (Cuenta corriente con talonario)

Checkkonto (Cuenta corriente con talonario) 
Som namnet säger är check anslutet till kontot och lämpar sig således för de som föredrar att använda check.

Depositionskonto (Cuenta de deposito)

Depositionskonto (Cuenta de deposito) 
I Sverige brukar denna kontotyp kallas kapitalkonto. Detta konto ger den högsta räntan vilken som sagt är beroende av beloppets storlek och bindningstiden. Lägsta belopp brukar vara en miljon pesetas och bindningstiden kan vara allt från 15 dagar till flera år. I tider när det allmänna ränteläget är på väg ned, brukar man erhålla bäst ränta på korta bindningstider, 15 dagar till 3 månader. När ränteläget är på väg upp är det normalt bättre att välja längre bindningstid.

Fond- / Aktiedepå (Cuenta de valores)

Fond- / Aktiedepå (Cuenta de valores)
Utöver enskilda spanska och utländska aktier, kan de flesta banker erbjuda en rad olika fonder som investeringsalternativ; penningmarknadsfonder, mixfonder, aktiefonder etc.

Lånelöfte i Spansk bank

Skickar man in dessa dokument innan sitt besök snabbar det på processen och man kan mer eller mindre få ett lånelöfte innan man kommer ner till Spanien. Lånelöfte existerar annars inte i Spanien, men vi tycker det är viktigt att våra klienter vet på ett ungefär vilken prisklass de kan röra sig i redan innan de kommer ner för att titta på bostäder:

Dokument som efterfrågas vid lån i spansk bank:

 • OBS! Det är banken som ska ha dessa dokument. Inte vi. Vi hjälper er bara att upprätta kontakt med rätt person.
 • Skattedeklarationen från senaste taxeringsåret, hela skatteinformationen så att de totala bruttoinkomsterna framgår, och även den slutliga skatten, så de kan se nettoinkomsterna.
 • De 2-3 senaste lönebeskeden (eller pensionsutbetalningar) samt arbetsgivarintyg (som anger vilken typ av anställningsavtal du har)
 • Kopia på ID-dokument.
 • UC: kreditinformation om skulder i Sverige och ev. anmärkningar, man har samlat mycket, för bankerna, värdefull information på den svenska Upplysningscentralen, som bland annat uppger taxeringsvärde på egendomar, de senaste årens deklarationer etc. Mycket bra som underlag. Besök: www.uc.se för att göra en upplysning på dig själv. Ofta skickar de en PDF inom ett dygn.
 • Bankmedel: en översikt på ditt saldo på konton, servicekonto, sparkonto, sparfonder, aktieportföljer etc. Det är särskilt viktigt för dig som ber om ett stort lån, men som exempelvis har mycket sparfonder etc. som du inte vill använda. Normalt sett räcker det med kopior på kontoutdrag från de senaste tre månaderna.
 • Skulder: information om belopp på obetalade skulder i Sverige och hur mycket du betalar på ränta och amorteringar i månaden.
 • Bostad: bankerna vill veta om kunden har en hyresrätt eller egen bostad (och i så fall en värdering av bostaden), kostnaden för hyran och eventuella skulder etc.
Är du egen företagare och behöver ett Banklån?
 • Då vill bankerna ha skattedeklarationen och bokföringen (resultatrapport och balansrapport) så de kan se underlaget på dina inkomster. Helst de senaste två årens bokföring och skattedeklaration.
 • I stort sett vill de spanska bankerna, precis som i Sverige, ha ett brett underlag så de får en bild av din nettoinkomst (efter skatt och fasta kostnader i hemlandet) och därigenom kunna fastställa din betalningskapacitet för ett lån i Spanien.
 • Det är inga problem med att låna pengar i en spansk bank med ett svenskt företag. Det är mycket vanligt att svenska AB-företag (men även andra företagsformer) lånar i Spanien. Dock kan man få högst 50 procent i hypotekslån om man tar lånet i företaget.
 • Dessutom är det normalt sett en kortare återbetalningsplan som gäller för företag. Detta gäller för såväl svenska som spanska företag.
Hur mycket får man låna?

Normalt får man låna 60-70 procent av köpesumman (vissa bankobjekt upp till 90 %, men det är ovanligt att man får låna mer än 70 % även vid köp av dessa). Observera att man inte får låna till skatter och avgifter. Du behöver således betala cirka 40 procent i eget kapital av den totala summan (vid ett lån på exempelvis 70 % ska du alltså ha ungefär 30 procent i eget kapital). Hur mycket du får låna beror till stor del på vad du köper för typ av bostad, och var den ligger. Köper du en investeringsbostad i ett populärt område med en lång historia av (eller bra förutsättningar för) uthyrning så ger det större chanser till ett högre belopp än om du köper ett renoveringsobjekt på landsbygden.

Värderingen av din spanska bostad?

Det sker av en oberoende tredje part. Innan krisen så hade bankerna egen värderingspersonal. Detta är inte längre tillåtet eftersom det slutade med att bankerna lockade kunder med höga lån och således blåste upp bubblan. Om bostaden värderas högre än försäljningspriset (eller tvärtom) så är det den lägsta summan du får lån för. Exempelvis om bostaden värderas till 1,2 miljoner kronor, men du köper den för 1 miljon så får du låna 60-90 % av 1 miljon.

Hur hög är räntan på ett lån i Spanien?

Observera att den lägsta räntan i nuläget är 2,10 % när man binder lånet på 20 år] Det råder individuell räntesättning, vilket innebär att din ränta är beroende av en rad olika faktorer, som var och vad du köper, dina inkomster, etc (din riskprofil). CaixaBanks genomsnittliga ränta i skrivande stund: euribor + 2,50. [Uppdatering: 9/19 2017. Euribor har sjunkit ytterligare och ligger nu på -0.379%]

 

Vad behöver Banken för uppgifter?
 • Priset på fastigheten ni ska köpa (då behöver vi alltså ha klart i förväg vilken fastighet du tänkt köpa).
 • Nettoinkomst per år.
 • Har ni andra lån, i så fall hur mycket betalar ni per månad?
 • Äger ni fastigheter?
 • Har ni bolån i Sverige? Hur mycket betalar ni per månad på lånet?
 • Har ni fastigheter som ni hyr ut? Hur mycket drar dessa in per månad?
 • Vilket är ditt yrke? Hur länge har du varit anställd på ditt nuvarande arbete?
När måste man ha betalat av lånet vad det gäller åldersgräns?

Vissa banker har en gräns på 67 år på ett hypotekslån, andra är lite mer generösa på den punkten. De flesta har numera ändrat åldersgränsen till 75 år. Snart nog ligger alla banker på den åldersgränsen för avbetalning.

Hur lång är amorteringstiden på ett spanskt bostadslån?

Återbetalningstiden brukar ligga på 20 år för en utlänning.