Försäkrings info

SÖK BLAND VÅRA FASTIGHETER
Inför sommarens resor kan det vara bra att tänka på följande, så man inte får några mindre roliga överaskningar!

Det förekommer ibland lite vilsekomna uppgifter om försäkringar varför jag här försöker reda ut begreppen. Detta gäller svenska försäkringar för de som är mantalsskrivna i Sverige. Om du är på resande fot t ex till Spanien bör du se till att du har en gällande hemförsäkring i Sverige. Reseskyddet som ingår i denna kan räcka olika länge. Enligt vissa hemförsäkringsvillkor (det vanligaste) gäller det i 45 dagar. 

Man kan lätt tro att man är fullt skyddad med försäkringskassans blåa kort vid resor inom EU men detta stämmer inte. Om du t ex råkar ut för en hjärnblödning i Spanien och behöver akut intensivvård så räcker detta till fullo. Om du däremot behöver eftervård efter den akuta intensivvården så måste du transporteras hem till Sverige om vårdbehovet är stort. I vissa fall kvarstår intensivvårdsbehovet efter den akuta perioden och då är du inte skyddad av det blå kortet. Ett ambulansplan med intensivvård från Spanien till Sverige kan kosta en halv miljon om du saknar giltig försäkring. Den springande punkten i dessa sammanhang därför torde vara hur långt försäkringsskydd man kan få tag på. 45 dagar erbjuder de flesta försäkringsbolag. If erbjuder 90 dagar ifall man är medlem i Skattebetalarnas förening. Motormännen har också ett alternativ med 90 dagar där försäkringsgivaren är Gjensidige. Moderna försäkringar  60 dagar erbjuder detta antal dagar i samtliga avtal. 

Vissa bolag har krav på hur länge du måste vara hemma innan en ny resa kan anses som just en ny resa. Ta noga reda på detta före avresa om du är "långliggare". If och Länsförsäkringar kräver 30 dagar innan du får återvända till samma resmål. Detta gäller vid direkttecknade försäkringar hos dem. 

Det finns vissa kortförsäkringar som erbjuder ett förlängt reseskydd ifall du är Premiumkund men i så fall måste du ha en miljon att placera i t ex Nordea. Detta är därför oftast inte ett alternativ för de flesta av oss som har spenderat vårt överskottskapital i Spanien. 

Många tror att ett en olycksfallsförsäkring kan ersätta hemförsäkringens reseskydd. Det kan den aldrig oavsett vad säljaren på försäkringsbolaget säger. En olycksfallsförsäkring täcker kostnader i samband med skada. Dock bara kostnader som uppstår i Sverige. Undantaget är Icas olycksfallsförsäkring som täcker kostnader utomlands. Däremot gäller försäkringens invaliditetsbelopp  alltid ifall du är borta från Sverige i högst ett år. Det innebär att du kan få ersättning för kvarstående besvär ifall du råkar ut för en skada i Sverige eller utomlands. En olycksfallsförsäkring gäller dock aldrig för hemtransport till Sverige. Det är därför viktigt att se till att komplettera en olycksfallsförsäkring med ett reseskydd t ex i en hemförsäkring. Det räcker INTE att tala med en försäljare. Be istället att bli kopplad till en skadereglerare som faktiskt arbetar med denna typ av skador.

Vill man vara borta längre än hemförsäkringens reseskydd bör man teckna en förlängning. Detta är i de flesta fall så dyrt att det faktiskt lönar sig att åka hem en vända till bostaden i Sverige. Det finns också reseförsäkringsbolag som specialiserat sig på att teckna förlängningar till hemförsäkringar. Tyvärr också det ganska dyrt. Gouda är ett exempel.

Gemensamt för både reseförsäkringsbolagen och hemförsäkringarna är att de reglerar på likartat sätt. Dvs de kollar om du varit sjuk innan avresa och meddelar om de kan ersätta dina kostnader. Har du högt blodtryck och drabbas av en stroke så rör sig detta om ett försäkringsfall som kan ersättas

   Text: Marianne Larsson